De Tolkamer Kadedagen is een jaarlijks terugkerend evenement op of bij de Kade in Tolkamer. De Tolkamer Kadedagen  worden gehouden in de vakantie van 24 tot en met 27 augustus en zijn bedoeld voor jong en oud.

Door haar uitstraling is de Kade in Tolkamer de ideale plek voor een dergelijk evenement. De Rijn met Duitsland aan de overkant, de terrassen van Kade 5 en Kade 7, de torens van “Villa Daams” en “De Kade Promenade”.

De dijken langs de Rijn – aan de waterkant in Tolkamer de Kade – zijn in de loop der jaren steeds hoger geworden. Meestal als het gevolg van extreem hoog water. Het meest recent is de hoge waterstand van 1995, toen de toestand in Tuindorp kritiek was. Daarna zijn de dijken verhoogd tot het huidige niveau. Zonder deze laatste verhoging zou de Kade er met Kade 5 en 7 nooit zijn geweest.

Bekijk het programma van de Tolkamer Kadedagen 2017

1910 1964 1990